Druga edycja RailFreight Summitu odbędzie się 15 i 16 maja 2019 r. w Gdańsku. Mówcy wysokiego szczebla podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat pozycji Polski i krajów sąsiednich na rozdrożu między Europą a Azją, w tym połączeń Nowego Jedwabnego Szlaku i innych szlaków w trakcie rozwoju. Podczas konferencji omówione zostaną następujące tematy:

Pobierz broszurę Zarejestruj się teraz

  • połączenia, trasy Nowego Jedwabnego Szlaku i położenie Polski
  • nowe trasy do wybrzeża Adriatyku
  • połączenie z Ukrainą
  • przejście do Europy Środkowej i Wschodniej
  • Polityka UE w Europie Wschodniej
  • sieć szerokotorowa
  • huby logistyczne w Polsce

Gdańsk – szybko rozwijający się hub logistyczny
Gdańsk jest szybko rozwijającym się hubem łączącym wszystkie modalności i wiele globalnych łańcuchów logistycznych. Miasto rozwija się jako najważniejszy punkt logistyczny w kraju. Idealna lokalizacja dla RailFreight Summitu 2019!

Program

Konferencja odbędzie się 15 i 16 maja w Gdańsku. Program będzie w języku angielskim, ale będzie tłumaczenie na język polski. Program podzielony jest na trzy następujące sesje:

Zobacz program

Doświadczeni mówcy będą mówili o trendach i zmianach na tych wschodzących rynkach. Potwierdzone mówcy są:

Organizacja:

Partnerzy:

Partnerzy medialni:

Zarejestruj się teraz